náhled

 Balení krosny

Těžké věci (jídlo, pití, stan, celta…) by měly být umístěny v horní poloviny batohu a to co nejblíže k zádům.

Středně těžké věci (oblečení, různé specifické vybavení…) se umísťují opět do první poloviny batohu, ale není již tolik nutné, aby byly co nejblíže k zádům.

Lehké věci (spacák, spodní prádlo, ponožky) se umístí do spodní poloviny batohu a do volných míst.

 


Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s. 

Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27 
Číslo jednotky: 114.07

kontakt na vedení oddílu:    

utahove@skaut.cz   
Powered by nPress ~ administrace