náhled

Odborky

Odborky jsou něco jako skautská specializace. Můžeš si vybrat oblast, která tě zajímá, a trochu se v ní zlepšit. Na rozdíl od stezky a skautské zkoušky, které děláme všichni a jsou v nich základní věci, odborku si vybírá každý sám.

Jak začít?

Vyber si odborku na odborky.skaut.cz. Název odborky se zobrazí po najití šipkou na příslušné kolečko. Po rozkliknutí si odborku můžeš prohlídnout a stáhnout. Pokud si nejsi jistý, můžeš se poradit s vedoucím nebo s rodiči.

Případně tady najdeš přehled všech odborek.

Najdi si patrona! Patron je člověk, který ti s odborkou pomáhá. Radí ti, jaké si stanovit úkoly. Můžeš za ním přijít, když si nevíš rady. Patron také hodnotí, jestli jsi odborku splnil, nebo nesplnil.

(Patron by měl být v daném tématu alespoň trochu zběhlý. Může to být vedoucí, starší člen oddílu, ale i rodič, sourozenec, učitel/ka ve škole, starší kamarád. Podmínka je, že musí o tématu vědět víc, než víš ty.)

Co je dobré vědět o odborkách?

  • Každá odborka má 3 stupně: Pokud tedy děláš odborku v tématu, které tě zajímá už dlouho, můžeš začít rovnou plnit vyšší stupeň. Pokud naopak chceš zkusit něco nového, můžeš si pro začátek splnit jen ten nejlehčí.
  • Odborku jde propojit se stezkou: Pokud si například splníš odborku Přírodovědec, splníš si zároveň i některé úkoly do stezky, které se týkají přírody.

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s. 

Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27 
Číslo jednotky: 114.07

kontakt na vedení oddílu:    

utahove@skaut.cz   
Powered by nPress ~ administrace